SỐ LIỆU KHẢO SÁT

  • Nhiều doanh nghiệp có quy mô nhưng lại chọn những dịch vụ phổ thông, xem nhẹ dịch vụ Hosting, Email như là thành phần phụ của công ty, nên chọn dịch vụ thiên về giá ,đầu tư cho khoản này chưa bằng 1/10 mức lương của 1 nhân viên thư ký/ tháng, nhưng dịch vụ lại được dùng cho cả 1 công ty để vận hành phát triển kinh doanh, marketing,… trong khi web/email quyết định tính sống còn của doanh nghiệp khi tham gia thương mại trên internet.
  • Theo thống kê của các tạp chí trong và ngoài nước hơn 50% khách hàng đến với doanh nghiệp là từ Internet /web trong thời đại ngay nay.
img 1

HÃY CẨN TRỌNG

IT chọn dịch vụ cho công ty nếu lựa dịch vụ chỉ thiên về giá , nên dịch vụ chỉ ở mức bình thường thì người IT cũng dễ bị công ty khiển trách và mang phần trách nhiệm bận rộn thêm cho mình để giải quyết.
icon 1
CHẤT LƯỢNG KHÔNG ĐI KÈM VỚI GIÁ
icon 2
CHỌN HOSTING ĐÚNG GIÚP DOANH NGHIỆCHỌN HOSTING ĐÚNG GIÚP DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG ỔN ĐỊNH ỔN ĐỊNH
icon 3
CHỌN DỊCH VỤ CAO CẤP DOANH NGHIỆP SẼ KHÔNG CẦN IT GIỎ
icon 4
CHỌN ĐÚNG NHÀ CUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP