SEO Hosting 01 SEO Hosting 02 SEO Hosting 03
Dung lượng: 10GB Dung lượng: 20GB Dung lượng: 30GB
Ram: 2 GB Ram: 4GB Ram 8GB
IP: 9 IP: 9 IP: 9
Email: KGH Email: KGH Email: KGH
Addon Domain: KGH Addon Domain: KGH Addon Domain: KGH
SQL Database: KGH SQL Database: KGH SQL Database: KGH
Tài khoản FTP: KGH Tài khoản FTP: KGH Tài khoản FTP: KGH
Giá: 249.000 đ/tháng Giá: 549.000 đ/tháng Giá: 849.000 đ/tháng

Tất cả các gói SEO Hosting chỉ nhận thanh toán hợp đồng từ 6 tháng trở lên. Thanh toán 3 năm tặng 1 năm miễn phí. Đăng kí hãy gọi 0906.657.659 Mr Vương – 028.2211.0247