SEO Hosting 01SEO Hosting 02SEO Hosting 03
Dung lượng: 10GBDung lượng: 20GBDung lượng: 30GB
Ram: 2 GBRam: 4GBRam 8GB
IP: 9IP: 9IP: 9
Email: KGHEmail: KGHEmail: KGH
Addon Domain: KGHAddon Domain: KGHAddon Domain: KGH
SQL Database: KGHSQL Database: KGHSQL Database: KGH
Tài khoản FTP: KGHTài khoản FTP: KGHTài khoản FTP: KGH
Giá: 249.000 đ/thángGiá: 549.000 đ/thángGiá: 849.000 đ/tháng

Tất cả các gói SEO Hosting chỉ nhận thanh toán hợp đồng từ 6 tháng trở lên. Thanh toán 3 năm tặng 1 năm miễn phí. Đăng kí hãy gọi 0906.657.659 Mr Vương – 028.2211.0247