[domain_frm]

I./ TÊN MIỀN VIỆT NAM

1. CHI PHÍ ĐĂNG KÝ & DUY TRÌ NĂM ĐẦU TIÊN:

TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO PHÍ DUY TRÌ/NĂM TỔNG CHI PHÍ
.VN 280.000 VND 470.000 VND 850.000 VND
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 290.000 VND 340.000 VND 730.000 VND
.edu.vn | .org.vn | .gov.vn | .info.vn 200.000 VND 200.000 VND 400.000 VND

 2. CHI PHÍ DUY TRÌ TỪ NĂM THỨ 2 TRỞ ĐI

TÊN MIỀN PHÍ DUY TRÌ/NĂM
.VN 470.000 VND
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 340.000 VND
.edu.vn | .org.vn | .gov.vn | .info.vn 200.000 VND

Tên miền Việt Nam có thuế VAT =0%. Vì vậy, chi phí trên cũng là chi phí khi xuất hóa đơn.

Ghi chú:

  • Gia hạn 2 năm: giảm 3%
  • Gia hạn 3 năm: giảm 5% 
  • Gia hạn 4 năm: giảm 7%
  • Gia hạn 5 năm: giảm 10% 

II./ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

1. CHI PHÍ ĐĂNG KÝ & DUY TRÌ NĂM ĐẦU TIÊN:

TÊN MIỀN CHI PHÍ ĐĂNG KÝ PHÍ DUY TRÌ/NĂM
.com  Miễn phí 280.000 VND
.net Miễn phí 300.000 VND
.org Miễn phí 380.000 VND
.info Miễn phí 420.000 VND

Chi phí trên chưa bao gồm 10% VAT. Nếu quý khách muốn xuất hóa đơn, vui lòng cộng thêm 10%

 2. CHI PHÍ DUY TRÌ TỪ NĂM THỨ 2 TRỞ ĐI

TÊN MIỀN PHÍ DUY TRÌ/NĂM
.com 310.000 VND
.net 310.000 VND
.org 310.000 VND
.info 420.000 VND

Tên miền Việt Nam có thuế VAT =0%. Vì vậy, chi phí trên cũng là chi phí khi xuất hóa đơn.

Quý khách cần đăng ký tên miền nhanh qua liên kết id.thietkeweb40.com